Facebook Fanpage

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Business Computer

Main Website

วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร
Boonthavorn Technology College

Youtube Channel

วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร
Boonthavorn Technology College

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุคสมัย ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาบีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น
จึงทำให้ผู้ที่จบด้านนี้เติบโตได้หลายแนวทางในวงการเทคโนโลยี อีกทั้งยังเสริมสร้างทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร์ ตลอดจนถึงโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนสาขานี้ ให้สามารถต่อยอดวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีได้หลากหลาย

ข่าวสาร

ประกวดออกเเบบตราสัญลักษณ์

August

11

ที่ตั้ง

36/2 หมู่ 11 ซอยไอยรา 5 ตำบลคลองสอง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.